zondag 18 maart 2012

Een gebed met een end

Het heeft goed geholpen zusjelief, om op zondag te berichten over een gebed zonder end. Het gebed heeft een end gekregen. De bies is er aan genaaid en ik ben nu aan het tegenzomen.
Een heerlijk werkje in de nachturen. Afgelopen vrijdag weer begonnen met werken voor één nachtje en dat was weer fijn. Het is wel vreemd als je nu langs het lege appartement van je ouders loopt. Hierin moet ik nog één hobbel nemen en dat is als het weer bewoond is met nieuwe bewoners. Morgen ga ik weer werken volgens mijn vaste rooster en zo komt langzamerhand alles weer op gang. En dat is goed.
Op handwerkgebied is er niet zo veel te melden. 's Avonds zit ik op de bank, nog steeds met deze ongeorganiseerde hoop wybertjes
Dat tasje blijft maar vol. Ook een gebed zonder end? Het voelt nog niet zo

1 opmerking: